osoba prawna

Osoba prawna a osoba fizyczna – definicja, różnice, charakterystyka

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą, ale także występując jako osoba prywatna musisz mieć świadomość tego, kim w świetle prawa jesteś. Dzięki temu możesz wykorzystywać to, co ustawodawca wymyślił dla Twojej ochrony oraz korzystać z tego, co przysługuje Ci w sytuacji sporu prawnego. Warto więc porównać ze sobą dwie najważniejsze formy występowania wobec prawa – osoby fizyczne z osobami prawnymi.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o osobach fizycznych

W świetle prawa osoba fizyczna to osoba posiadająca własną osobowość prawną, czyli indywidualna istota ludzka. Historycznie rzecz biorąc, w niektórych jurysdykcjach, w których istniało niewolnictwo, a więc ważna była kwestia przedmiotu prawa własności, człowiek nie zawsze był osobą fizyczną. W wielu przypadkach podstawowe prawa człowieka przyznawane są tylko osobom fizycznym. Innym przykładem rozróżnienia między osobami fizycznymi i prawnymi jest to, że osoba fizyczna może sprawować urząd publiczny, ale korporacja, a więc osoba prawna, już nie może.

Korporacja lub organizacja pozarządowa może jednak wnieść pozew lub posiadać majątek jako osoba prawna. Co jednak ważne zwykle przestępstwo popełnia osoba fizyczna, ale przestępstwa mogą też popełniać osoby prawne.

Kim jest osoba prawna?

Osoba prawna lub, nazywana tak od określenia w języku łacińskim, sztuczna ma oficjalną nazwę i ma pewne prawa, ochronę, przywileje, obowiązki i zobowiązania prawne, podobne do praw osoby fizycznej. Mogą pozywać i być pozywane, zawierać umowy, zaciągać długi i posiadać własność. Podmioty posiadające osobowość prawną mogą również podlegać pewnym zobowiązaniom prawnym, takim jak płacenie podatków. Podmiot posiadający osobowość prawną może chronić swoich członków przed odpowiedzialnością osobistą.

Osobowość prawna pozwala jednej lub większej liczbie osób fizycznych działać jako jeden podmiot dla celów prawnych. W wielu jurysdykcjach osoba prawna może być traktowana na mocy prawa oddzielnie od jego indywidualnych członków, co ma miejsce na przykład w spółce akcyjnej, gdy akcjonariusze nie są osobami fizycznymi.

Różnice, które powstały, by lepiej wykorzystywać prawo

Widać wyraźnie, że jest wiele różnic między osobami prawnymi, którymi są firmy, korporacje, przedsiębiorstwa do celów prawnych a osobami fizycznymi, którymi w świetle prawa jesteśmy wszyscy. Wykorzystanie tego rozróżnienia ma na celu lepsze dopasowanie rozwiązań w prawie gospodarczym i wielu innych. Trzeba więc pamiętać, które formy prawne posiadają osobowość prawną (spółki akcyjne czy prawa handlowego i wiele więcej), a które go nie mają (np. spółka cywilna).

Dodaj komentarz