Spółka cywilna

Czym jest spółka cywilna i dlaczego jest tak popularna wśród osób rozpoczynających swoją działalność?

Wiemy, że spółka akcyjna wymaga wiele zachodu i spełnienia określonych warunków. W przypadku gdy zakładasz firmę po raz pierwszy, raczej patrzysz na zupełnie inne formy prawne. Najczęściej jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, ale nie tylko. Bo w polskim prawie istnieje coś takiego jak spółka cywilna. Czym jest i dlaczego tak wiele firm ją realizuje?

Charakter prawny spółki cywilnej

Wśród spółek, w które wchodzą początkujący, najczęściej wymienia się spółkę prawa handlowego oraz spółkę cywilną. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Czym ona jest? Z prawnego punktu widzenia osoba prawna to każda osoba lub rzecz (jako firma właśnie), która może dokonywać czynności, które zwykła osoba może robić w prawie – na przykład zawierać umowy, pozywać i być pozwanym, posiadać własność i tak dalej. W związku z tym spółka cywilna jest tego prawa pozbawiona.

Jako konstrukcja jest regulowana przez prawo zobowiązań, nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa, a jedynie wspólnicy w spółce cywilnej nimi są. Spółka cywilna nie ma więc własnego mienia – wszystko, co jest nabywane, wchodzi do wspólnego majątku wspólników. Staje się współwłasnością łączną. Tak samo to nie spółka jako taka, ale jej właściciele prowadzą przedsiębiorstwo, które podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Cel zawarcia spółki cywilnej

Wspólne zarządzanie mieniem i majątkiem firmy to cel nadrzędny powstania spółki cywilnej. Podczas zawierania umowy wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Ten cel musi być oznaczony, przy czym często jest związany nie tylko z konkretną działalnością zarobkową, ale także z wniesieniem odpowiedniego wkładu w działanie spółki. Umowa spółki cywilnej nie musi być zawarta na piśmie, choć do celów dowodowych przyjmuje się, że powinna być. Co ważne w przypadku spółki cywilnej mamy do czynienia z tzw. stałością składu osobowego, co oznacza, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem w majątku, który jest wspólny, ani w jego składnikach aż do rozwiązania spółki. Ze spółki cywilnej trudniej wyjść niż z innych form prawnych.

Spółkę cywilną dość łatwo założyć, a przez to, że nie posiada osobowości prawnej, jest o wiele mniej sformalizowana, ale też nie daje możliwości ukrycia zobowiązań. Ma ona swoje plusy i minusy i częściej powinna być zawierana między osobami, które dobrze się znają.

Dodaj komentarz