analiza wody

W jaki sposób wykonywana jest analiza przewodności elektrycznej w wodzie?

Badanie jakości wody pozwala na ustalenie jej parametrów. Dzięki temu można dobrać odpowiednie metody jej uzdatniania. Niezależnie od tego, czy chcemy przeprowadzić badania wody pitnej, czy takiej wykorzystywanej w procesie technologicznym, ważne jest to, zlecić analizę odpowiednim specjalistom. Czym jest analiza przewodności elektrycznej w wodzie i po co wykonuje się takie badanie?

Analiza przewodności elektrycznej

Analiza przewodności elektrycznej to nic innego jak miara zdolności wody do przewodzenia energii elektrycznej. Takie badanie ma za zadanie ocenę stopnia jej mineralizacji tj. wysycenia związkami mineralnymi. Przewodność elektryczna jest większa, w przypadku, gdy w wodzie jest dużo jonów. Jeżeli nie występują w niej rozpuszczone jony, wówczas staje się ona lepszym izolatorem prądu, a jej przewodność maleje. Z kolei woda wysycona dużą ilością jonów staje się lepszym przewodnikiem prądu elektrycznego. Na przykład twarda woda jest zdecydowanie lepszym przewodnikiem, gdyż posiada duże ilości kationów magnezu i wapnia.

Komu zlecić badanie wody? Warto zdecydować się na współpracę z rzetelnym laboratorium, które będzie w stanie wykonać dla nas kompletne badanie wody, stosując nowoczesną aparaturę pomiarową. Do pomiaru wody wykorzystuje się miernik konduktancji, który jest stosowany między innymi do pomiarów zasolenia i zanieczyszczeń. Pomiar przewodności elektrycznej w wodzie polega na określeniu oporności elektrolitycznej wody pomiędzy dwoma elektrodami.

Zlecenie badania wody

Zlecenie badania wody w niektórych sytuacjach jest konieczne i uzasadnione. Podstawową kwestią jest określenie, jakie parametry mają być wzięte pod uwagę podczas analizy. Podczas badania wody uwzględnia się zazwyczaj takie wskaźniki jak odczyn pH, zasadowość, zawartość pierwiastków, twardość wody, a także jej przewodność elektryczną. Najważniejsze w tym wypadku jest to, aby prawidłowo pobrać próbki, inaczej wyniki mogą być przekłamane. Próbki wody do badania muszą być pobierane tego samego dnia, w którym trafią do laboratorium. Powinniśmy oddać do badania dwie próbki o objętości 500 mililitrów wraz ze szczegółowym opisem tj. datą, godziną, danymi osobowymi oraz numerem ​​pozwalającym na jej zidentyfikowanie.

Dodaj komentarz