Radca prawny a adwokat

Radca prawny a adwokat — czym się różnią te profesje?

Zawód radcy prawnego i adwokata są bardzo zbliżone i często mylone lub używano zastępczo. Istnieje bardzo mało różnic między nimi. Czym dokładnie różnią się te dwie profesje?

Jaka jest różnica między adwokatem a radcą prawnym?

Terminologia związana z zawodami prawniczymi jest często błędnie stosowana i nie wszyscy mają świadomość tego, jaka jest różnica między tymi dwoma zawodami. Dla niektórych prawnik to po prostu prawnik. Jednak fakt jest taki, że każdy adwokat lub radca prawny jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik może być adwokatem czy radcą prawnym. Prawnik to każda osoba, która ukończyła studia prawnicze i zdobyła tytuł magistra. Może ona świadczyć usługi prawne, sporządzać umowy czy pisma, jednak nie może osobiście reprezentować klienta przed sądem. Może to robić tylko adwokat lub radca prawny. Aby zostać adwokatem, oprócz ukończenia studiów prawniczych wymagane jest również odbycie aplikacji adwokackiej i złożenie egzaminu adwokackiego. Tak samo jest w przypadku radcy prawnego. Konieczne jest odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu. Aplikacja trwa trzy lata. Radca prawny czy adwokat w Katowicach i każdym innym mieście może reprezentować klienta przed sądem i innymi organami administracyjnymi.

Czym dokładnie zajmuje się adwokat a czym radca prawny?

Chociaż zakres usług świadczony przez kancelarię adwokacką i radcy prawnego jest bardzo zbliżony, przyjęło się, że adwokat specjalizuje się w prawie karnym, natomiast radca prawny w prawie cywilnym. Adwokat będzie bronił osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa, natomiast radca prawny pomoże, jeśli do określenia lub wyjaśnienia będzie stan prawny nieruchomości. W rzeczywistości reprezentanci obu profecji mają takie same uprawnienia. Jedyną różnicą jest fakt, że radca prawny może zostać zatrudniony na umowę o pracę i musi posiadać wyższe kwoty obowiązkowego ubezpieczenia OC. Różni ich jeszcze kolor żabotu togi. Adwokaci noszą zielony, a radcy – niebieski.

Dodaj komentarz