wlasny biznes

Faktoring jako narzędzie do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa

Każda firma, która chce dobrze i bez zakłóceń funkcjonować powinna zapewnić odporną na różne czynniki płynność finansową. Jednym z lepszych sposobów, aby to zrobić, jest faktoring. Dowiedzmy się o nim najważniejszych informacji!

Płynność finansowa – dlaczego jest tak istotna?

Zastanówmy się na początek, czym jest płynność finansowa – ten kluczowy czynnik decydujący o tym, jak radzi sobie firma na rynku. To oczywiście nic innego, jak zdolność firmy do tego, by bez przeszkód regulować bieżące wydatki i zobowiązania w ustalonym terminie. Mowa tu oczywiście wszystkich wydatkach – zarówno dla partnerów biznesowych, jak i własnych pracowników. Niestety, czasem to trudne, ponieważ płynność finansowa uzależniona jest od wielu różnych czynników, które dzielimy na mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi konkurencję, ale i wahania cen surowców, do drugich zaś kursy walut, działania polityczne czy załamanie popytu na rynkach zagranicznych. Wiele może się zdarzyć, dlatego też przedsiębiorcy muszą znać sposoby, żeby ograniczyć ryzyko i utrzymać płynność finansową. Na te wyzwania odpowiada faktoring online. 

Faktoring – na czym polega?

To zdecydowanie jeden ze skuteczniejszych sposobów na to, by umiejętnie zmniejszyć należności. To rodzaj pakietu usług, jakie są oferowane przez wyspecjalizowane podmioty, tak zwanych faktorów. Ich głównym zadaniem jest wykupienie od danego wystawcy faktury. Może być ona wystawiona z tytułu sprzedaży usług lub towarów z odroczonym terminem płatności. To najlepszy sposób, by poradzić sobie z krótkoterminowym finansowaniem dostaw usług oraz towarów. Występują tu przeważnie trzy podmioty: faktorant, dłużnik i faktor. Opiszmy po kolei, jaką rolę pełnią wymienione podmioty. Faktorant to inaczej wierzyciel – występuje tu jako dostawca usług oraz towarów. Przysługuje mu finansowanie świadczenia ze strony dłużnika. Dłużnik zaś to podmiot nabywający towary lub usługi, za które musi zapłacić. Obowiązuje tu odroczony termin płatności. Faktor to wyspecjalizowana instytucja (przeważnie spółka lub bank, czasem osoba fizyczna), której głównym zadaniem jest zakup od faktoranta wierzytelności potwierdzonej fakturą z tytułu sprzedaży usługi bądź towaru.

Faktoring – co zapewnia?

Faktoring to rozwiązanie, którym powinien zainteresować się każdy przedsiębiorca. Dzięki niemu można szybko uzyskać środki pieniężne, zdecydowanie szybciej, niż wynosi termin płatności. A przy tym uzyskać nawet 80-90 procent z wartości faktur. Nabycie handlowych wierzytelności przez faktora sprawia, że może on wypłacić środki już następnego dnia po wystawieniu faktury przez dane przedsiębiorstwo. To bardzo i w sposób efektywny skraca okres konwersji gotówki, a w konsekwencji ogranicza do minimum problemy związane z płynnością finansową. Faktoring jednocześnie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż środki pieniężne z zaliczkowania faktur można wykorzystać do wcześniejszej spłaty krótkoterminowych zobowiązań.

Powinien o tym pamiętać każdy przedsiębiorca, ułatwiając sobie prowadzenie własnej firmy, zmniejszając skutecznie ryzyko związane z zadłużeniem. 

Dodaj komentarz